Foto: Marie von Krogh

Foto: Marie von Krogh

Om kulturkritikk.no

Redaktør: Kristin Aalen

Etter 10 år som kulturjournalist og livssynsmedarbeider i NRK-P2 (1987-1997) og deretter 19 år som kulturjournalist i Stavanger Aftenblad, arbeider jeg nå som frilansjournalist, særlig innenfor film- og teaterkritikk.

Publikum fortjener at ulike stemmer deltar i den offentlige samtalen om kunstytringer. Med kulturkritikk.no vil jeg tilby mine anmeldelser av aktuelle kinofilmer og teaterforestillinger.

På denne nettsiden vil du også finne intervjuer med forfattere, regissører og skuespillere med et kulturkritisk perspektiv, dels som redigerte tekster, dels som podcast.

Jeg driver kulturkritikk.no som en uavhengig nettside i tråd med Redaktørplakaten og Vær varsom-plakaten

Jeg tar oppdrag som forfatterintervjuer, bokbad, skriveoppdrag, møte- og paneldebattledelse innenfor et bredt spekter av kultur- og samfunnstema. 

Utdrag fra min CV finner du nedenfor.

Kontakt meg på aalenkristin@gmail.com eller (+47) 48 15 34 85.

 

CV Kristin Aalen:

Anmeldelser

Jeg har siden 1997 anmeldt rundt 1400 spillefilmer og dokumentarer samt en rekke teaterforestillinger og bøker i Stavanger Aftenblad. 

Sammen med fotograf Torstein Lillevik laget jeg web-programmet «Film og sånn» på Aftenbladet.no med intervjuer og anmeldelser av premierefilmer (2014-2015).

Debattledelse

Er jevnlig debattleder for Kåkå kverulantkatedralen i Stavanger.

Har vært debattleder og intervjuer på en rekke arrangementer i regi av Sølvberget kulturhus i Stavanger (1990-2014), inkludert litteraturfestivalen Kapittel.

Jeg har vært programleder i det aktuelle debattprogrammet "18.29" på TV-Vest (2003-2004).

Har vært debattleder for Bioteknologinemndas åpne møter (1995-1997).

Bøker

Sammen med Audgunn OItedal ga jeg ut boka «Inn i genalderen» (Samlaget, 1988) på grunnlag av to fjernsynsdokumentarer om etikk og genteknologi, «Nøkkelen til livet I-II», som vi laget for NRK i 1987.

Jeg har gitt ut boka «Slik tolker jeg teksten» som bygget på en serie radiosamtaler der kjente personer tolket bibeltekster, (Verbum, 1991). Samtalen med Georg Johannesen, «Ateisten i tornebuskene», lot han senere trykke med tittelen «Såmannen» i sin bok «Moralske tanker» (1994). 

Medlemskap

Jeg er medlem av Norsk filmkritikerlag, Norsk kritikerlag og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO). 

Jurymedlemskap

Jeg har vært/er medlem av disse juryene:

Gyldendal forlags jury for Gyldendalprisen og Sult-prisen (2000-2009).
Film&Kinos jury for Aamot-statuetten (2002-2007).
Juryen for den økumeniske prisen, Andreasprisen, ved Den norske filmfestivalen i Haugesund (siden 2003). 
Juryen for den internasjonale filmkritikerorganisasjonen Fipresci på Stockholm internasjonale filmfestival (november 2015), Tromsø internasjonale filmfestival (januar 2017), Moskva internasjonale filmfestival (juli 2017), Tallinn internasjonale filmfestival (november 2017), Locarno internasjonale filmfestival (august 2018) og Flying Broom International Women´s film festival i Ankara (mai 2019).

 

 

 

 

Magistergradsavhandling

Jeg er magister i litteraturvitenskap med avhandlingen «Perlemorstrand og Leviathan. En studie av historiesyn og menneskeoppfatning i to av Alfred Hauges romaner». (Institutt for allmenn litteraturvitenskap, Universitetet i Oslo, 1983.) 

I avhandlingen og i flere tidsskriftartikler har jeg lagt vekt på fortellerstrukturer, en kompetanse jeg har benyttet i arbeidet med å anmelde film og teaterforestillinger.

Fjernsynsdokumentarer

Jeg var livssynsmedarbeider i NRK-P2 (1987-1997), fast programleder av Verdibørsen og laget en rekke dokumentarer om etiske spørsmål, deriblant seks for NRK-fjernsynet:

1-2) «Nøkkelen til livet I-II»: De to første dokumentarprogram i Norge om hvilke etiske utfordringer som DNA-forskning medfører for human-medisin, dyrehold, landbruk og miljø. Ved Kristin Aalen Hunsager og Audgunn Oltedal (1987).

3) «Livets og dødens hjelpere»: En fosterdoktor, en abortlege, en lege som redder for tidlig fødte, og en som behandler dødssyke, forteller om sitt arbeid. I dokumentaren fortalte lege Stein Husebø om at han ga dødshjelp til en alvorlig kreftsyk pasient (1992).

4) «Fosteret som pasient og forskningsobjekt». Om arbeidet til Sturla Eik Nes og hans kollegaer ved Nasjonalt senter for fosterdiagnostikk i Trondheim (1993).

5) «Torturert». Møte med tre ofre for tortur fra Latin-Amerika og Midtøsten, samt en torturist fra Latin-Amerika, alle fire bosatt i Norge (1994).

6) «Et liv i stillhet». Et portrett av journalisten Hanne Berentsen som hoppet av en travel jobb for å gå i kloster (1995).