Nordens første kvinnelige imam
Sep
21
5:30 PM17:30

Nordens første kvinnelige imam

Kåkå kverulantkatedralen, intervju kl. 17.30: Sherin Khankan leder Mariam-moskeen i København. Sammen med andre kvinnelige muslimer forsøker hun å utvikle en feministisk forståelse av Koranen, samtidig som hun kjemper for kvinners rettigheter innen islam. Jeg skal intervjue henne på Sting Nere.

View Event →
Sep
13
6:00 PM18:00

Bypakke Nord-Jæren

Interndebatt om byvekstavtalen: Jeg skal lede en samling for fylkesordføreren og ordførerne i Sola, Randaberg, Sandnes og Stavanger samt en rekke politikere om veien videre for byvekstavtalen som de signerte på forsommeren.

View Event →
Feb
19
10:00 AM10:00

Grenseløst ansvar

Under overskriften Grenseløst ansvar vil Sven Mollekleiv, generalsekretær i Norges Røde Kors, snakke om det globale bildet for mennesker i nød. Jeg skal i etterkant lede en samtale mellom Mollekleiv og ekteparet Kari og Ola Skuterud om hvordan Røde Kors utfordrer mennesker til å gjøre en innsats for medmennesker lokalt. Sted: Stavanger Domkirke kl. 19.00

View Event →